Fotopríloha z akcie - Uh
august 1992
Hlavná stránka
Splavili sme Uh od Lekároviec po Stredu nad Bodrogom.
Najprv sa posilniť ...
... potom spustiť lode ...
... poniektorí ľahnúť na plť ...
... pri Vojanoch preniesť ...
... a hurá splavovať.
copyright (1992) JVS