Fotopríloha z akcie - Laborec 1993
Hlavná stránka
Doplnenie proviantu v Sliepkovciach
Obed na vode
Pri sútoku s Uhom
Prenášanie pri Vojanoch
"Naša" piesočná pláž
Slnko nemilosrdne páli
Nezabudnuteľná píšťalka
Dobré ráno, dievčatá 1
Dobré ráno, dievčatá 2
Kedy už bude ten obed?
Naša flotila
Dvaja "dubníčania" so Žabou
A ide sa ďalej!
Pokojný Bodrog
Vyloďovanie sa v Strede nad Bodrogom

copyright (1993) JVS