1.4. - 4.4. 1994
Dolný vrch

13.7. - 17.7. 1994
Poprad