Fotopríloha zo splavu Dunajca
júl 1996


Splavovali sme od Lysej n. Dunajcom po sútok s Popradom.


Nálepka
!nalepka.jpg
Pretekársky úsek
dun1.jpg
Spoločné foto
dun2.jpg
Pauza
dun3.jpg
Most Golkowice
dun4.jpg
copyright (1996) JVS