Fotopríloha z Horného vrchu
Veľká noc 1998


Tradičná veľkonočná akcia v krase.

Módna prehliadka
hor1.jpg
Jablonovská priepasť 1
hor2.jpg
Jablonovská priepasť 2
hor3.jpg
Pri ústí priepasti Veterná diera
hor4.jpg
copyright (1998) JVS