apríl 1999
Veľká Noc

máj 1999
Hron - Hnilec

jún 1999
Belá

10.7. - 17.7. 1999
Vltava 1999

7.8. - 15.8. 1999
Rumunsko

jeseň 1999
Plešivecká Planina