Fotopríloha zo splavu Hrona a Hnilca
máj 1999


HRON

Nalodili sme sa v Polomke a končili v Brezne.
Vody bolo dosť, prenášali sme iba raz jednu hať, od ktorej viedol 2km dlhý
kanál (obr.5) do vodnej elektrárne (obr.6).
Je to pekný úsek, vrele odporúčam.

hnilec1.jpg

hnilec2.jpg

hnilec3.jpg

hnilec4.jpg

hnilec5.jpg

hron1.jpg

HNILEC
Splavili sme úsek od Starej Vody po Mníšek nad Hnilcom.
Bol nízky stav vody, vo vode plno smetia od cigánov, ...
Ináč by to mohla byť pekná rieka.

hron2.jpg

hron3.jpg

hron4.jpg

hron5.jpg

hron6.jpg
copyright (1999) JVS